giua

Các thành viên của SAMNGOCLINH.com tự hào với “bộ gene” mang tên “CODED” (5 chữ cái tiếng Anh viết tắt của 5 giá trị: Creativity - Ownership - Dedication - End-goal Orientation - Discipline). Đây cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và hành xử của mỗi thành viên của SAMNGOCLINH.com.

Creativity - Sáng tạo 

SAMNGOCLINH.com luôn nỗ lực đi tiên phong với các hoạt động có tính đột phá và đầy ý nghĩa nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo, năng lực quản trị và kinh doanh cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Sáng tạo còn thể hiện ở việc đưa ra các xu thế phát triển, xác lập và phổ biến những tư tưởng và giá trị tiến bộ cho tương lai, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc giải quyết những vấn đề của chính họ và biến các rủi ro, khó khăn thành cơ hội. 

Ownership - Làm chủ

Làm chủ, bao gồm làm chủ bản thân, làm chủ công việc và làm chủ tổ chức, là một trong những giá trị hàng đầu tại SAMNGOCLINH.com. Biết trân quý phẩm giá của chính mình cũng như uy tín, hình ảnh của cá nhân là tinh thần cốt lõi của việc “làm chủ”. Một người biết yêu quý phẩm giá của mình sẽ không làm điều sai trái mà sẽ luôn sống và làm việc có tín nghĩa, có cam kết, có trách nhiệm.

Dedication - Hết mình

Cam kết với chất lượng và uy tín trong mọi hoạt động của mình, mọi cá nhân của SAMNGOCLINH.com không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng mọi chương trình, hoạt động của mình đều hướng tới kết quả cao nhất có thể, thông qua tinh thần và thái độ làm việc, phục vụ hết mình, thể hiện ở tầm nhìn sứ mệnh, ở tình yêu hết lòng với công việc, sự am hiểu về công việc và sự liên tục học hỏi, sáng tạo của SAMNGOCLINH.com.  

End-goal Orientation - Hướng đích

Không có đích đến thì sẽ không có con đường. Do vậy, mỗi thành viên của chúng tôi khi hành động luôn bắt đầu bằng mục tiêu. “Hướng đích” vừa là một giá trị vừa là một nguyên tắc sống và làm việc của SAMNGOCLINH.com.

Discipline - Kỷ luật

Tinh thần “Trọng luật nhưng có tình” thay vì “Trọng tình mà phá luật” được SAMNGOCLINH.com xây dựng và duy trì, và là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công cũng như góp phần tạo dựng hình ảnh của một tổ chức uy tín, chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong xã hội. “Luật” ở đây bao gồm cả pháp luật của Việt Nam, luật pháp quốc tế và luật pháp các nước, mà còn là quy chế và quy chuẩn nội bộ của SAMNGOCLINH.com.

        Từ những giá trị trên,  Giá trị cốt lõi SAMNGOCLINH.com mang đến với Bạn đó là cung cấp thông tin chính xác nhất, góp phần hiệu quả nâng cao giá trị tinh thần và vật chất của những người đọc thông tin, mang lại lợi ích cho cộng đồng, hướng đến một xã hội tốt đẹp nhất.