Trồng thành công sâm Ngọc Linh vô tính ở rừng Bidoup - Núi Bà

Trồng thành công sâm Ngọc Linh vô tính ở rừng Bidoup - Núi Bà
Một tin vui đến với những người yêu quý Sâm Ngọc Linh: ngày 13.6, PGS.TS Dương Tấn Nhựt, Phó viện trưởng Viện Sinh học Tây nguyên, cho biết đã trồng khảo nghiệm thành công sâm Ngọc Linh vô tính ở rừng Bidoup - Núi Bà Xin trân trọng giới thiệu thông tin vui này đến với các bạn.

 

Tháng 6.2010, PGS.TS Dương Tấn Nhựt cùng cộng sự đã thiết lập vườn ươm dưới tán rừng tự nhiên tại đây và đưa vào trồng hơn 200 cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy in vitro (nuôi cấy mô). Đến nay, tỷ lệ cây sống sót đạt trên 50%.

Qua phân tích các thành phần hợp chất saponin chủ yếu của sâm Ngọc Linh (Majonosid R2 (MR2), ginsenosid Rg1 (G-Rg1) và ginsenosid Rb1 (G-Rb1)) dựa trên kỹ thuật sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng cao áp cho thấy 3 hợp chất này đều hiện diện trong cây sâm Ngọc Linh in vitro 17 tháng tuổi trồng ở đây.

Theo PGS.TS Dương Tấn Nhựt, kết quả này cho thấy cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô có thể sống và phát triển tốt tại khu vực nam Tây nguyên. Đồng thời, ông tin tưởng rằng, những cây có nguồn gốc in vitro khi trồng ngoài tự nhiên vẫn có đầy đủ các hoạt chất và hoạt tính như cây sâm tự nhiên.

Trước đó, PGS.TS Dương Tấn Nhựt cùng cộng sự thực hiện thành công đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu nhân giống vô tính và sản xuất sinh khối rễ cây sâm Ngọc Linh”.

Nghiên cứu này với mục tiêu nghiên cứu nhân giống vô tính cây sâm Ngọc Linh để cung cấp cây giống và nhân sinh khối rễ sâm bằng hệ thống nuôi cấy bioreactor.

Đề tài này thành công đã chứng minh: cây sâm vô tính không chỉ đã sống được ngoài tự nhiên (trồng tại núi Ngọc Linh - Kon Tum) với tỷ lệ cây sống cao (trên dưới 85%), mà còn sau 8 tháng trồng đã có 35% cây sâm hình thành củ (dái củ). Bên cạnh đó, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy in vitro vượt xa nhiều so với cây sâm Ngọc Linh trồng bằng hạt (cây tự nhiên từ khi gieo hạt đến lúc hình thành dái củ mất ít nhất 2 năm). Hơn nữa, cây sâm in vitro cũng có đầy đủ hợp chất saponin ở thân, củ, rễ...

Sâm Ngọc Linh ở rừng Bidoup – Núi Bà 1

Những cây sâm in vitro trồng dưới tán rừng tự nhiên

Sâm Ngọc Linh ở rừng Bidoup – Núi Bà 2

Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc in vitro đang sinh trưởng tốt ngoài tự nhiên

Sâm Ngọc Linh ở rừng Bidoup – Núi Bà 3

Những cây sâm in vitro 17 tháng tuổi