Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Majestic-12 366865 Thứ sáu, 20 Tháng Chín 2019 15:42
Google Bot 163207 Thứ sáu, 20 Tháng Chín 2019 23:31
MSN Bot Media 8688 Thứ sáu, 04 Tháng Ba 2016 05:27
Yahoo Bot 5374 Thứ hai, 21 Tháng Năm 2018 04:19
MSN Bot 3218 Thứ hai, 05 Tháng Một 2015 01:36
Exabot 2340 Chủ nhật, 04 Tháng Tám 2019 19:53
Alexa 654 Thứ tư, 18 Tháng Chín 2019 02:20
Google Adsense 428 Thứ ba, 06 Tháng Tám 2019 18:20
TurnitinBot 387 Thứ sáu, 08 Tháng Năm 2015 16:30
Google AdsBot 104 Thứ bảy, 14 Tháng Chín 2019 00:51
Open-source Web Search 84 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2016 07:41
Google Feedfetcher 10 Thứ hai, 19 Tháng Tám 2019 03:25
W3C Validator 6 Thứ ba, 03 Tháng Ba 2015 20:16
Google Desktop 2 Thứ tư, 07 Tháng Chín 2011 10:04