Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 920419 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 06:18
windows7 177655 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 05:41
windowsxp2 79922 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 05:05
windowsnt2 39691 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 04:20
linux2 15464 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 05:45
windowsvista 11426 Thứ bảy, 14 Tháng Bảy 2018 21:29
macosx 11152 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 17:54
linux3 6174 Thứ tư, 11 Tháng Bảy 2018 16:24
windowsxp 5443 Chủ nhật, 03 Tháng Sáu 2018 03:32
windows98 5313 Thứ sáu, 13 Tháng Bảy 2018 12:16
windows2k 5042 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 05:52
windows2003 4276 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 20:51
windowsnt 4112 Thứ hai, 16 Tháng Bảy 2018 06:07
windows 3067 Chủ nhật, 15 Tháng Bảy 2018 18:56
windows95 333 Thứ bảy, 14 Tháng Bảy 2018 17:34
windowsme 45 Thứ bảy, 14 Tháng Bảy 2018 03:55
os22 39 Thứ hai, 07 Tháng Ba 2016 07:34
windowsme2 36 Thứ ba, 19 Tháng Sáu 2018 10:00
windowsce 11 Thứ sáu, 13 Tháng Bảy 2018 18:33
mac 6 Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2015 10:22
freebsd 5 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 05:32
macppc 2 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2011 14:02