Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 906187 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 12:24
windows7 176345 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 12:11
windowsxp2 77879 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 10:54
windowsnt2 38606 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 11:58
linux2 14485 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 11:22
windowsvista 11313 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 10:30
macosx 10898 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 10:45
linux3 6146 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:00
windowsxp 5442 Thứ bảy, 05 Tháng Ba 2016 21:28
windows98 5306 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 11:17
windows2k 4875 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 10:55
windows2003 4248 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 09:17
windows 3047 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 19:15
windowsnt 2884 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 12:03
windows95 320 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2018 02:15
windowsme 39 Thứ hai, 14 Tháng Năm 2018 00:48
os22 39 Thứ hai, 07 Tháng Ba 2016 07:34
windowsme2 31 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 11:11
windowsce 7 Thứ sáu, 26 Tháng Hai 2016 00:27
mac 6 Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2015 10:22
freebsd 5 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 05:32
macppc 2 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2011 14:02