Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 973909 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 22:25
windows7 198157 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 20:54
windowsxp2 88181 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 06:00
windowsnt2 51617 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 21:06
linux2 19343 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 20:49
windowsnt 13736 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 21:54
macosx 13442 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 16:06
windowsvista 11983 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 01:17
linux3 6979 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 20:31
windowsxp 5492 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 12:14
windows98 5328 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 12:35
windows2k 4975 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 08:59
windows2003 4319 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 22:48
windows 3153 Thứ bảy, 13 Tháng Một 2018 13:06
windows95 393 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 11:11
windowsme 91 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 10:45
windowsme2 44 Thứ ba, 19 Tháng M. hai 2017 13:09
os22 39 Thứ hai, 07 Tháng Ba 2016 07:34
windowsce 17 Thứ tư, 10 Tháng Một 2018 06:28
mac 6 Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2015 10:22
freebsd 5 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 05:32
macppc 2 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2011 14:02