Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 942490 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:38
windows7 182086 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:15
windowsxp2 81618 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:33
windowsnt2 43848 Thứ năm, 20 Tháng Chín 2018 00:32
linux2 16679 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 23:46
windowsvista 11867 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 22:53
macosx 11460 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 18:31
windowsnt 7391 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 19:06
linux3 6235 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 18:37
windows2k 5687 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 17:53
windowsxp 5454 Thứ bảy, 15 Tháng Chín 2018 18:18
windows98 5339 Thứ ba, 18 Tháng Chín 2018 02:07
windows2003 4365 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 08:00
windows 3122 Thứ ba, 18 Tháng Chín 2018 20:53
windows95 392 Thứ tư, 19 Tháng Chín 2018 23:36
windowsme 70 Thứ ba, 18 Tháng Chín 2018 16:52
windowsme2 47 Thứ năm, 13 Tháng Chín 2018 09:27
os22 39 Thứ hai, 07 Tháng Ba 2016 07:34
windowsce 26 Thứ ba, 18 Tháng Chín 2018 10:48
mac 6 Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2015 10:22
freebsd 5 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 05:32
openbsd 3 Thứ ba, 28 Tháng Tám 2018 00:19
macppc 2 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2011 14:02
netbsd2 1 Thứ năm, 13 Tháng Chín 2018 08:13