Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1010399 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 22:54
windows7 200740 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 22:46
windowsxp2 89206 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 22:47
windowsnt2 53628 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 22:50
linux2 20279 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 21:12
windowsnt 15979 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 22:18
macosx 14019 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 18:13
windowsvista 12091 Thứ sáu, 16 Tháng Ba 2018 19:54
linux3 7052 Thứ năm, 15 Tháng Ba 2018 08:14
windowsxp 5494 Thứ ba, 27 Tháng Hai 2018 23:55
windows98 5335 Chủ nhật, 11 Tháng Ba 2018 22:20
windows2k 5107 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 20:58
windows2003 4344 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 09:51
windows 3183 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 05:40
windows95 414 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 12:02
windowsme 96 Thứ sáu, 23 Tháng Hai 2018 00:35
windowsme2 50 Thứ sáu, 09 Tháng Ba 2018 19:39
os22 39 Thứ hai, 07 Tháng Ba 2016 07:34
windowsce 20 Thứ năm, 08 Tháng Ba 2018 22:13
mac 6 Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2015 10:22
freebsd 5 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 05:32
macppc 2 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2011 14:02