Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 971137 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 02:58
windows7 184423 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 02:14
windowsxp2 83498 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 01:38
windowsnt2 45052 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 02:49
linux2 18103 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 02:45
windowsvista 11936 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 08:09
macosx 11737 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 01:44
windowsnt 9078 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 20:21
linux3 6342 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 13:50
windows2k 5884 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 02:53
windowsxp 5459 Thứ hai, 05 Tháng M. một 2018 18:29
windows98 5363 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 13:37
windows2003 4431 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 23:06
windows 3177 Thứ sáu, 16 Tháng M. một 2018 00:25
windows95 454 Thứ năm, 15 Tháng M. một 2018 11:17
windowsme 93 Thứ tư, 14 Tháng M. một 2018 22:23
windowsme2 56 Thứ năm, 08 Tháng M. một 2018 21:11
os22 39 Thứ hai, 07 Tháng Ba 2016 07:34
windowsce 38 Thứ hai, 12 Tháng M. một 2018 03:22
mac 6 Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2015 10:22
freebsd 5 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 05:32
openbsd 3 Thứ ba, 28 Tháng Tám 2018 00:19
macppc 2 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2011 14:02
netbsd2 1 Thứ năm, 13 Tháng Chín 2018 08:13