Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1004551 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 13:53
windows7 189881 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 13:35
windowsxp2 84642 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 13:17
windowsnt2 47776 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 12:10
linux2 20762 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 13:42
macosx 13060 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 12:15
windowsnt 12557 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 09:37
windowsvista 12010 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 01:39
linux3 6434 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 13:44
windows2k 6104 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 05:54
windowsxp 5470 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 08:53
windows98 5388 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 11:12
windows2003 4520 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 12:08
windows 3252 Thứ tư, 16 Tháng Một 2019 03:46
windows95 514 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 07:46
windowsme 118 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 10:04
windowsme2 64 Thứ hai, 07 Tháng Một 2019 03:23
windowsce 49 Thứ ba, 15 Tháng Một 2019 06:41
os22 39 Thứ hai, 07 Tháng Ba 2016 07:34
mac 6 Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2015 10:22
freebsd 5 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2015 05:32
openbsd 3 Thứ ba, 28 Tháng Tám 2018 00:19
macppc 2 Thứ tư, 16 Tháng M. một 2011 14:02
netbsd2 1 Thứ năm, 13 Tháng Chín 2018 08:13