Thống kê Đường dẫn từ site purevolume.com theo các tháng của năm 2018
228
313
12
76
1274
60
252
152
191
288
108
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2954