Thống kê Đường dẫn từ site slimextobuy.brushd.com theo các tháng của năm 2018
5215
1093
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6308