Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2019
3
7
134
167
1618
51
57
25
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2062