Thống kê Đường dẫn từ site youtube.com theo các tháng của năm 2019
5005
4014
24
4
3
1
4
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9055