Hiển thị tất cả 25 kết quả


SAMNGOCLINH.COM Cafe

Samngoclinh.com nói về tình yêu đối với cà phê, về cửa tiệm và cách nhìn thế giới


Cafe Sâm Ngọc Linh.com


Sản phẩm mới

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thổ Earth

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thủy Water

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Hỏa Fire

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Mộc Wood

100.000


Đang giảm giá

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thổ Earth

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thủy Water

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Hỏa Fire

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Mộc Wood

100.000


Sản phẩm được yêu thích

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thổ Earth

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thủy Water

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Hỏa Fire

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Mộc Wood

100.000


KHÁM PHÁ NHỮNG DÒNG CÀ PHÊ KHÁC

Cà phê nhân xanh đặc sản

Cà phê Arabica Fully Fermented

Cà phê nhân xanh đặc sản

Cà phê Arabica Natural

Cà phê nhân xanh đặc sản

Cà phê Arabica Red Honey

Cà phê nhân xanh đặc sản

Cà phê Arabica Wash

Cà phê đặc sản

Cà phê đặc sản S Hỏa

125.000

Cà phê đặc sản

Cà phê đặc sản S Kim

125.000

Cà phê đặc sản

Cà phê đặc sản S Mộc

125.000

Cà phê đặc sản

Cà phê đặc sản S Thổ

125.000

Cà phê đặc sản

Cà phê đặc sản S Thủy

125.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Hỏa Fire

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Kim Metal

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Mộc Wood

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thổ Earth

100.000

Cà phê pha Espresso

Cà phê Es Thủy Water

100.000

Cà phê pha phin

Cà phê F Hỏa Fire

90.000

Cà phê pha phin

Cà phê F Kim Metal

90.000

Cà phê pha phin

Cà phê F Mộc Wood

90.000

Cà phê pha phin

Cà phê F Thổ Earth

90.000

Cà phê pha phin

Cà phê F Thủy Water

90.000

Cà phê phin giấy

Cà phê phin giấy

120.000

Cà phê nhân xanh đặc sản

Cà phê Robusta Fully Fermented

85.000

Cà phê nhân xanh đặc sản

Cà phê Robusta Natural

90.000

Trà Cascara

Trà Cascara