Xây dựng bản đồ Vùng Sâm Ngọc Linh

Đăng lúc: Thứ hai - 22/08/2011 07:59 - Người đăng bài viết: Trần Ngọc Hoàng
Xây dựng bản đồ Vùng Sâm Ngọc Linh

Xây dựng bản đồ Vùng Sâm Ngọc Linh

1. Yêu cầu về điều kiện khí hậu và đất đai của cây sâm Ngọc Linh 2. Xây dựng bản đồ chỉ dẫn Vùng sâm Ngọc Linh

1. Yêu cầu về điều kiện khí hậu và đất đai của cây sâm Ngọc Linh:

Từ các kết quả điều tra về điều kiện tự nhiên và xử lý thống kê các số liệu về tính chất đất đai, điều kiện khí hậu, có thể nhận thấy rằng để sâm Ngọc Linh phát triển và cho chất lượng cao, cần có những yêu cầu đặc thù riêng về khí hậu, địa hình và điều kiện đất đai. Các yêu cầu đặc thù về điều kiện khí hậu của cây sâm Ngọc Linh thể hiện trong Bảng 3.1. Các yêu cầu đặc thù về thổ nhưỡng đối với vùng sâm Ngọc Linh thể hiện trong Bảng 3.2.

Bảng 3.1. Yêu cầu đặc thù về khí hậu vùng sâm Ngọc Linh

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Phạm vi yêu cầu

1

Lượng mưa trung bình năm

mm

2.600 - 3.200

2

Nhiệt độ trung bình năm

OC

15,0 - 18,5

3

Độ ẩm trung bình năm

%

85,5 - 87,5

4

Lượng bốc hơi trung bình năm

mm

670 - 770

Bảng 3.2. Yêu cầu về thổ nhưỡng vùng sâm Ngọc Linh

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Phạm vi yêu cầu

1

Độ cao tuyệt đối

m

1.800 - 2.500

2

Loại đất

 

Đất xám giàu mùn

3

Độ dầy tầng thảm mục

cm

 > 18

4

Độ ẩm

%

17,7 - 22,6

5

Thành phần cơ giới

%

Thịt pha sét và cát

6

OC

%

6,39 - 8,16

7

N tổng số

%

0,33 - 0,50

8

P2O5 tổng số

%

0,08 - 0,11

9

K2O tổng số

%

0,21 - 0,42

10

P2O5 dễ tiêu

mg/100g đất

0,29 - 0,59

11

K2O dễ tiêu

mg/100g đất

15,41 - 26,22

12

pHH2O

 

3,8 - 4,4

13

pHKCl

 

3,3- 3,8

14

Tổng cation

meq/100g đất

0,90 - 1,61

15

CEC đất

meq/100g đất

8,20 - 15,73

16

BS

%

8,7 - 15,8

17

Độ chua trao đổi

meq/100g đất

0,32 - 1,29

 

2. Xây dựng bản đồ chỉ dẫn vùng sâm Ngọc Linh:

2.1. Xây dựng các bản đồ đơn tính:

Trên cơ sở điều tra về điều kiện tự nhiên kết hợp với yêu cầu sử dụng đất đặc thù của cây sâm Ngọc Linh, tiến hành phân cấp và xây dựng các bản đồ đơn tính bao gồm: 

1. Nhóm bản đồ về khí hậu: Nhiệt độ trung bình năm; Lượng mưa trung bình năm; Lượng bốc hơi trung bình năm và Độ ẩm trung bình năm.

2. Nhóm bản đồ về đất và địa hình:

- Bản đồ đất

- Bản đồ độ cao

- Bản đồ thành phần cơ giới.

- Bản đồ các yếu tố chất lượng đất

2.2. Xây dựng bản đồ chỉ dẫn vùng sâm Ngọc Linh:

Xây dựng bản đồ các đặc tính đất vùng vùng phát triển sâm Ngọc Linh bằng kỹ thuật GIS qua việc chồng xếp các loại bản đồ đơn tính ở phần trước. Các đặc tính của từng khoanh đất và vùng đất điều tra sẽ bao gồm toàn bộ các tính chất đất và các thông tin liên quan. Sau đó các tính chất đất này được kết hợp, đối chiếu và so sánh với các yêu cầu về đất của cây sâm để tìm ra tính thích nghi của sâm Ngọc Linh đối với đất tại các vùng điều tra. Để tìm ra các vùng phù hợp và đề xuất định hướng vùng phát triển sâm, tính thích nghi đặc thù của sâm Ngọc Linh đã xác định được ở trên lại được kết hợp với các yêu cầu về khí hậu của cây sâm. Diện tích đề xuất khoanh vùng phát triển sâm Ngọc Linh đạt điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý được thể hiện trong bảng 3.3. Từ đó, chúng tôi xây dựng được bản đồ chỉ dẫn địa lý vùng phát triển sâm Ngọc Linh. Sơ đồ quá trình xây dựng bản đồ chỉ dẫn địa lý vùng sâm Ngọc Linh được thể hiện qua Hình 3.1.

Theo kết quả xây dựng bản đồ chỉ dẫn địa lý, tất cả các vùng đất trong phạm vi nghiên cứu đều thích nghi khá tốt cho cây sâm sinh trưởng và phát triển, chất lượng sâm được đảm bảo và mang những đặc tính riêng chỉ ở vùng núi Ngọc Linh mới có.

Bảng 3.3. Diện tích đề xuất bảo hộ chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh:

STT

Đơn vị hành chính (xã)

Diện tích điều tra, (ha)

Diện tích đề xuất, (ha)

1

Măng Ri

1.567,28

1.567,28

2

Ngọc Lây

1.724,31

1.724,31

Tổng cộng:

3.291,59

3.291,59

 

 Các bản đồ hiện trạng vùng sâm Ngọc Linh, bản đồ đất vùng sâm Ngọc Linh và bản đồ chỉ dẫn địa lý vùng sâm Ngọc Linh được xây dựng ở tỷ lệ 1:25.000. Hình ảnh thu nhỏ của các bản đồ này thể hiện lần lượt trong phần Phụ lục. Vì địa bàn nghiên cứu là 2 xã Măng Ri và Ngọc Lây, nên khi trình bày bản đồ chúng tôi chỉ thể hiện các thông tin cho 2 xã này.

 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. Kết luận:

Từ các kết quả nghiên cứu trên, có một số kết luận như sau:

1. Vùng sâm Ngọc Linh có đặc thù về điều kiện tự nhiên rõ rệt mà không nơi nào có được, trước hết thể hiện ở độ cao phân bố, thứ hai là thảm thực vật che phủ, thứ ba là điều kiện khí hậu và thứ tư là đặc điểm thổ nhưỡng đặc trưng, các điều kiện này rất phù hợp với yêu cầu và đặc tính sinh thái của cây Sâm Ngọc Linh, cụ thể như sau:

- Tọa độ địa lý phân bố: từ 14O 44’ đến 15O 13’ vĩ Bắc và từ 107O 45’ đến 108O 10’ kinh độ Đông.

- Sâm Ngọc Linh phân bố ở độ cao từ 1.800 - 2.500 m so với mực nước biển.

- Sâm Ngọc Linh chỉ phân bố dưới tán rừng nguyên sinh, mật độ che phủ đạt trên 80 %.

- Sâm Ngọc Linh sinh trưởng và phát triển cho chất lượng tốt nhất ở vùng khí hậu có tổng lượng mưa hàng năm từ 2.600 - 3.200 mm; nhiệt độ trung bình năm dao động từ 15,0 - 18,5 OC; tổng lượng bốc hơi trung bình năm từ 670 - 770 mm; độ ẩm trung bình từ 85,5 - 87,5 %.

- Sâm Ngọc Linh sinh trưởng trên đất mùn vàng đỏ trên núi cao (theo phân loại của Việt Nam) và là Đất xám giàu mùn - Humic Acrisols (theo phân loại của FAO-UNESSCO-WRB). Có tính chất vật lý và hóa học đặc trưng phù hợp với yêu cầu và đặc tính sinh thái của cây Sâm Ngọc Linh, đặc biệt là hàm lượng mùn cao (11,02 - 14,08 %OM, tương ứng với từ 6,39 - 8,16 %OC), tầng thảm mục dày (> 18 cm). Hàm lượng đạm tổng số tầng mặt rất giàu (0,33 - 0,50 %N). Đất nghèo lân dễ tiêu trong khi kali dễ tiêu đạt mức trung bình đến khá.

2. Đã xác định và xây dựng được Bản đồ đất vùng sâm Ngọc Linh; Bản đồ hiện trạng sâm Ngọc Linh; Bản đồ chỉ dẫn địa lý cho vùng Sâm Ngọc Linh ở tỷ lệ 1/25.000. Để đạt chất lượng cao đáp ứng các đặc thù về điều kiện tự nhiên: địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu, trong tổng số diện tích 3.291,59 ha đất vùng nghiên cứu diện tích đất đề xuất thích hợp cho Sâm Ngọc Linh và đề nghị đưa vào xây dựng chỉ dẫn địa lý là 3.291,59 ha.

II. Đề nghị:

Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh được tính đặc thù về điều kiện tự nhiên vùng Sâm Ngọc Linh. Đây là những căn cứ quan trọng, giúp địa phương có thể đề nghị các cơ quan chức năng đăng ký tên gọi theo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ tại các địa bàn như trong báo cáo này của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hợp tác phát triển và các nỗ lực bảo tồn

Hợp tác phát triển và các nỗ lực bảo tồn       - Bảo tồn thiên nhiên và môi trường.       - Phát triển cộng đồng.       - Có định hướng rõ ràng về hướng dẫn sử dụng an toàn, bền vững. ...

Danh mục tin mới

Hỗ trợ online

          1. Trần Ngọc Hoàng

Cellphone:      0913.455.099

Web: www.samngoclinh.com

          2. Lê Tùng Cương

Đăng nhập