Nghiên cứu quá trình tái sinh và nhân giống Vitro Sâm Ngọc Linh

tai-sinh-nhan-giong-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_

Nghiên cứu quá trình tái sinh và nhân giống Vitro Sâm Ngọc Linh bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào

Luận án Tiến sĩ Khoa học

Tác giả: Vũ Thị Hiền

 

Trả lời