Nghiên cứu quá trình tái sinh và nhân giống Vitro Sâm Ngọc Linh

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2021/06/tai-sinh-nhan-giong-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_.pdf”]

Nghiên cứu quá trình tái sinh và nhân giống Vitro Sâm Ngọc Linh bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào

Luận án Tiến sĩ Khoa học

Tác giả: Vũ Thị Hiền

 

Trả lời