Cà phê đặc sản

Specialty Coffee – Tạm dịch “cà phê đặc sản” là một thuật ngữ đã tồn tại ngót 4 thập kỷ và bao hàm nhiều yếu tố trong suốt chuỗi cung ứng cà phê, chứ không đơn thuần chỉ nói về một loại cà phê nào đó có chất lượng tuyệt vời. Từ khi ra đời, vào những năm 1970 Specialty Coffee đã thực sự tạo dựng nên một cuộc cách mạng cách mạng cà phê đặc sản với vai trò “phục hưng chất lượng” vốn có của cà phê và mở ra tiền đề cho hai làn sóng cà phê có tác động mạnh mẽ trên thế giới.
Specialty coffee không chỉ là là tên gọi của một loại cà phê nào mà là cả một quy trình. Loại cà phê đặc biệt này đề cao mọi công đoạn, mọi mắt xích trong quy trình tạo ra một ly cà phê. Không chỉ duy trì chất lượng và sự thơm ngon vốn có của cà phê, những người tạo là Specialty coffee luôn cố gắng cải thiện và nâng cao chất lượng của từng hạt cà phê.