Tình hình nghiên cứu và phát triển sâm của Việt Nam

phat-trien-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_

Tình hình nghiên cứu và phát triển sâm của Việt Nam

Nhân Sâm Việt Nam bao gồm:

  • Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus)
  • Tam Thất Hoang
  • Sâm Vũ Diệp
  • Sâm Ngọc Linh
  • Panax Vietnamensis (Sâm Lâm Đồng)

Peerless | Tác giả: Lê Hùng Lĩnh – Viện Di truyền Nông nghiệp

Trả lời