Mối quan hệ di truyền của Sâm Ngọc Linh với các loài trong chi Panax

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2021/06/di-truyen-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_.pdf”]

Mối quan hệ di truyền của Sâm Ngọc Linh với các loài trong chi Panax

(Panax vietnamensis HA et Grushv.)

Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 4

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Giang Sơn, Lê Thanh Sơn, Phan Kế Long

Peerless.vn

Trả lời