Phát sinh phôi trực tiếp từ lá, cuống lá và thân rễ cây sâm Ngọc Linh

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2021/06/phat-sinh-phoi-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_.pdf”]

Phát sinh phôi trực tiếp từ lá, cuống lá và thân rễ cây sâm Ngọc Linh

(Panax vietnamensis HA et Grushv.)

Tạp Chí Sinh Học 2014

Tác giả: Vũ Thị Hiền, Trần Quốc Luận, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Bá Nam, Bùi Văn Thế Vinh, Thái Xuân Dư, Dương Tấn Nhựt

Trả lời