Nghiên cứu hoạt chất Saponin bằng nuôi cấy mô sẹo và sâm Ngọc Linh

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2021/06/nuoi-cay-mo-seo-samngoclinh.com_.pdf”]

Ảnh hưởng của anh sáng đơn sắc lên sự sinh trưởng
và khả năng tích luỹ hoạt chất Saponin thông qua nuôi cấy mô sẹo và cây sâm Ngọc Linh

(Panax vietnamensis HA et Grushv.) In Vitro

Tạp chí Khoa học và công nghệ 50

Tác giả: Hoàng Văn Cương, Nguyễn Bá Tam, Trần Công Luận, Bùi Thế Vinh, Dương Tấn Nhựt

Peerless.vn

Trả lời