Nghiên cứu nôi cấy rễ thứ cấp sâm Ngọc Linh

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2021/06/nuoi-cay-re-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_.pdf”]

Nghiên cứu nôi cấy rễ thứ cấp sâm Ngọc Linh và khảo sát ảnh hưởng của một số Elictor lên sự tích luỹ Saponin

(Panax vietnamensis HA et Grushv.)

Luận án Tiến sĩ ngành Sinh Lý Học Thực Vật

Trường Đại Học Khoa Học Huế

Tác giả: Nguyễn Thị Nhật Linh

Peerless.vn

Trả lời