Nghiên cứu quần xã vi sinh vật đất vùng rễ của Sâm Ngọc Linh

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2021/06/vi-sinh-vat-sam-ngoc-linh-samngoclinh.com_.pdf”]

Nghiên cứu quần xã vi sinh vật đất vùng rễ của Sâm Ngọc Linh và mối liên quan với một số đặc điểm của cây sâm

Dự thảo tóm tắt luận án tiến sĩ vi sinh vật học

Peerless | Tác giả: Trần Bảo Trâm

Trả lời